Členská schůze proběhne 1. března 2015

25.02.2015 18:38

 Dne 1.3.2015 v 9:00 proběhne v Penzionu Maruška v Novém Kníně  výroční členská schůze ČSV ZO Nový Knín.
Jste všichni srdečně zváni. Občerstvení zajištěno.

Program:
1. Informace o činnosti v roce 2014.
2. Zpráva o hospodaření ZO
3. Zpráva kontrolní a revizní komise
4. Úprava okrsků - důvěrníci.
5. Seznámení se stavem členské základny - noví včelaři.
6. Změny v evidenci členské základny  CIS - centrální informační systém.
7. Volby nového výboru a delegátů na okresní konferenci
8. Informace o vyšetření zimní měli na varroázu.
9. Informace o nákazové situaci  MVP v ZO i blízkém okolí
10. Evidence léčení na úrovni chovatele a ZO.
11. Předpokládané akce v letošním roce
12. Diskuze

—————

Zpět