Informace o ošetření řepky

17.04.2013 13:16

Oznámení o aplikaci přípravků nebezpečných nebo zvláště

nebezpečných pro včely

 

podle § 51 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, § 10 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

 

 

Oznamujeme tímto aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvláště nebezpečného pro včely nebo použití pro včely nebezpečné místně příslušnému obecnímu úřadu (nejpozději 48 hodin před aplikací)

a dotčeným chovatelům včel (majitelé včelstev v dosahu 5 km od hranic ošetřovaného pozemku nejpozději 48 hodin před aplikací)

 

1) Identifikace uživatele pozemku – ošetřovatele porostu

Zemědělská společnost Dobříš, spol. s r.o.

Příbramská 506

263 01 Dobříš

IČO: 47535156

 

2) Informace o aplikovaném přípravku

a) PROTEUS 110 OD - 0,7 l/ha + LOVODAM 30 – 200 l/ha

   (účinná látka: 100 g/l thiacloprid, 10 g/l deltamethrin)

 

b) NURELLE  D – 0,6 l/ha + LOVODAM 30 – 200 l/ha

   (účinná látka: 50 g/l cypermethrin, 500 g/l chlorpyrifos)

 

3) Údaje o aplikaci přípravku

Účel aplikace: stonkoví krytonosci (Krytonosec řepkový, Krytonosec čtyřzubý)

Termín aplikace: - konkrétní termín viz příloha

                             - aplikace bude probíhat v průběhu celého dne dle klimatických podmínek

                             - v blízkosti včelínů bude aplikace prováděna ve večerních hodinách mimo  

                                letovou aktivitu včel

 

 

4) Jméno, příjmení a telefonické spojení na osobu, která jedná jménem osoby v bodě 1 :    

Ing. Karel Matoušek (mob.: 723914754)

 

Datum podání: 12.4.2013                                                     ......................................................

                                                                                                                      Podpis

 

Katastrální území

Číslo půdního bloku

Název bloku

Výměra (ha)

Plodina

Datum aplikace

Čas aplikace

Buš

9403/4

Broka

4,75

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Buš

9402

Jílová

6,95

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Buš

9502/1

Horní Rendlíček

10,74

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Buš

9503/2

Dolní Rendlíček

28,13

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Buš

8502

Smrčiny

6,79

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Čím

9503/7

Dolní Rendlíček

5,27

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Čím

9606

Struha

5,69

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Korkyně

1610/1

Březina

23,07

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Korkyně

2503/1

Za školkou

16,16

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Křížov

1406/9

Vinec

24,95

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Sudovice

3501/1

Herouta

23,70

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Sudovice

4505/1

Herouta

12,39

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Záborná Lhota

4602/18

Průhon Z. Lhota

12,82

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Záborná Lhota

4602/9

Průhon Z. Lhota

9,74

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Libčice

5704/3

Za Novákem

21,40

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Libčice

6802/5

U bytovek

11,55

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Libčice

6901/18

Manství

27,79

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Libčice

7603/3

U Floriána

1,60

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Chramiště

7602

U Floriána

1,77

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Chramiště

8602/3

Za Čermákem

2,88

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Charmiště

8704/2

Za Slámou

11,00

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Charmiště

7701/1

Přední Buková

20,40

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Chramiště

8703/1

U vodárny

7,43

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Hubenov u Borotic

7002/1

U hubenovské křižovatky

20,25

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Pouště

0409/1

Pouště velké pole

10,48

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Pouště

0402/1

U teletníku

4,14

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Pouště

9403/1

Za Peckou

6,65

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Mokrovraty

0304/5

U Sirotka

5,02

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Mokrovraty

0302

U nádraží

1,71

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Mokrovraty

9205/6

Za Vršeckým

13,80

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Mokrovraty

9203/1

Průhon Mokrovraty

5,33

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Mokrovraty

9203/4

Průhon Mokrovraty

0,94

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Mokrovraty

9202

Střední Průhon Mokrovraty

7,94

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

Mokrovraty

8201/11

Za hřištěm

23,00

Řepka ozimá

16. – 27.4.

8:00 – 23:00

 

 

—————

Zpět